Rơ le BOSCH

Rơ le công suất


- Hoạt động với dòng chuyển mạch định mức lớn hơn 50A
- Phù hợp với các mô tơ chuyển mạch, bộ khởi động và các thiết bị khác

    Sản phẩm cùng loại