Gạt mưa BOSCH

Gạt mưa AEROTWIN EURO SET


- Là bộ 2 chiếc gạt mưa riêng biệt giống như nguyên bản OE theo xe
- Cung cấp hiệu quả gạt mưa tối ưu nhất
- Thay thế được 99% các dòng xe lắp gạt nguyên bản