Gạt mưa BOSCH
"TẦM NHÌN SÁNG RÕ DÙ ĐÊM HAY NGÀY"

Tầm nhìn sáng rõ cho người lái là yêu cầu thiết yếu cho việc lái xe an toàn trên đường. Gạt mưa của Bosch sẽ là cánh tay vận hành đắc lực để đảm bảo yêu cầu an toàn này. Công nghệ đẳng cấp của gạt mưa Bosch giúp nâng cao mức an toàn và chất lượng bền lâu.