Bơm xăng BOSCH
"THAY THẾ LÝ TƯỞNG CÁC BƠM XĂNG CŨ"

Công nghệ không ngừng phát triển và sản xuất hiện đại trong hơn 35 năm qua cho phép Bosch cung cấp bơm xăng với thiết kế nhỏ gọn và dung sai chặt chẽ, tạo tiền đề cho tiến bộ mới nhất - công nghệ bơm tuabin. Công nghệ mang tính cách mạng này thay thế các bơm xăng cũ, clưu lượng bơm được cải thiện và giảm thiểu các vấn đề khởi động nóng.