Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán


CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:
- Thanh toán bằng tiền mặt với những hóa đơn có tổng giá trị dưới 20 triệu.
- Thanh toán bằng chuyển khoản vào số tài khoản của công ty với những hóa đơn có tổng giá trị từ 20 triệu trở lên.
- Trang web không có chức năng thanh toán chuyển khoản trực tuyến.
- Khách hàng có thể gọi cho nhân viên để được tư vấn chi tiết.

THÔNG TIN THANH TOÁN:
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Ô Tô Nam Long
Số tài khoản: 21510002404870 tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam - CN Cầu Giấy